Staňte se naším klientem

Níže se nachází formulář k registraci, za účelem vyplnění smlouvy o právním zastupování.

Jak se nechat v kauze zastupovat?

Podepisování smlouvy o právním zastupování a plné moci probíhá online.

Jakmile vyplníte níže uvedenou přihlášku k registraci, zkontrolujeme Vaše údaje a připravíme smlouvu o poskytování právních služeb a plnou moc. Tyto dokumenty Vám následně zašleme k podpisu na e-mailovou adresu, kterou do přihlášky uvedete.

Kolik mě to bude stát?

Po uzavření smlouvy o právním zastupování je potřeba uhradit minimální paušální platbu (5.000, -Kč + příslušná DPH /6.050,-Kč/, pro drobné investory do 1.000 EUR snížená platba 1. 000,-Kč + příslušná DPH /1.210,-Kč/,), která pokryje náklady na 2 roky poskytování právních služeb.

V případě vymožení jakéhokoli nároku v trestním řízení bude účtována cílová odměna ve výši 10 % ze skutečně vymožených finančních prostředků. Soudem přiznaná náhrada nákladů právního zastoupení bude, s ohledem na výše uvedené finanční podmínky právního zastupování, příjmem advokátní kanceláře.

Odměna je nastavena tak, aby bylo naší motivací získat pro naše klienty navrácení co možná největšího objemu investovaných finančních prostředků.

Registrace


Pozn.: Osoba oprávněná za pr. osobu jednat
Formát: +420 123 123 123
Formát: +420 123 123 123

Trvalý pobyt / Sídlo:

Kontaktní adresa:

Počáteční informace k investicím:

i Formát: 123456,00
i Formát: 123123,50
i Formát: 123123,50
i